Aktualności

2018-11-15 12:43

Msze św. 17 listopada

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

Więcej...

2018-10-26 13:48

Kondolencje

Pani Małgorzacie Sieńczyk, Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Krajowego Biura TPBA, w imieniu społeczności Towarzystwa składamy wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci Ojca oraz  słowa pociechy i wsparcia w modlitwie.

Więcej...

Aktualności

2011-11-19 20:20

"To our brothers and sisters ..." exhibition in Wroclaw

We would like to invite everyone to see our exhibition „To our brothers and sisters. 2012” in Wroclaw at Muzeum Miejskie in the City Hall.

Więcej...

2011-11-17 20:15

Ad multos annos!

On Wednesday 16 November HE Father Bishop Edward Janiak, the Society’s Church Assistant, celebrated 15th anniversary of his bishop anointment.

Więcej...

2011-11-05 09:55

Natalia Kukulska for Debica

On Saturday, 1st October, Natalia Kukulska and her band will perform live in „Mors” Community Centre on a charity concert dedicated to support a construction of nursery home currently being built by Debica Circle of the Society.

Więcej...

2011-11-05 09:50

"Antygona w Nowym Jorku" we Wrocławiu

We would like to invite you to a performance of a well-known play "Antigone in New York" by Janusz Glowacki, which will be staged   in Wroclaw on 24 September at Scena Letnia (Summer Stage) of the Puppet Theatre.

Więcej...

2011-11-05 09:40

Visit us at NGOs’ picnic

On Saturday 17 September over 80 NGOs from all around Poland will be presenting their profiles from exhibition tents at Krakowskie Przedmiescie in Warsaw.We will be there, too – visit tent no 63.

Więcej...

2011-09-01 10:30

Results of the literary contest

Our contest titled „30 years gone by. Memories” was announced to celebrate the Society’s 30th anniversary. We received 13 literary works.

Więcej...

2011-08-19 12:25

Annual report 2010

The annual report on the activity of our Society in 2010 is available in the Reports section (in Polish).

Więcej...

2011-08-12 12:30

Wymysl hasło

Negatywny stereotyp osoby bezdomnej jest bardzo rozpowszechniony. Utrudnia organizacjom pomaganie bezdomnym, a bezdomnym ponowne zafunkcjonowanie w społeczeństwie. Chcemy walczyć z tym złym wizerunkiem, przekonywać, że osoby bezdomne mają swą godność, talenty, uczucia.

Więcej...

2011-08-12 12:30

Create a slogan

Negative stereotypes of the homeless are very widespread. Not only does it hinder homeless aid institutions to provide help, but it also creates a hurdle for the homeless on their way to readapting to the society. We would like to change that negative image and convince people that the homeless have their dignity, talents, feelings and emotions.

Więcej...

2011-07-05 14:49

Jak zacząć używać systemu informatycznego

Uruchomiona została witryna dla nowych użytkowników naszego wewnętrznego systemu informatycznego: jak.zaczac.tpba.pl Jest ona przeznaczona dla osób, które jeszcze nigdy się nie logowały i nie wiedzą, jak się do tego zabrać.

Więcej...