Aktualności

2018-12-14 14:07

Msze św. 17 grudnia

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

Więcej...

2018-11-15 12:43

Msze św. 17 listopada

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

Więcej...

Spotkania Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy na spotkania Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu

Grupy Dialogu Społecznego ds. Miejskiej Polityki Społecznej

Serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Miejskiej Polityki Społecznej

Temat spotkania: Bezdomność - potrzeby, możliwości, doświadczenia, nowe regulacje prawne.

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych oraz pragnących zaangażować się w dialog społeczny we Wrocławiu.

Termin: środa, 13. grudnia 2017, w godz. 13:00 – 15:00

Miejsce: Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a

Idea, cel spotkań: Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu oraz udziałem organizacji pozarządowych w jej kreowaniu i realizacji.

Serdecznie zapraszamy:
- Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
- Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich

Serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie

Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu.

Termin: poniedziałek, 18 grudnia 2017, w godz. 14:00 – 16:00

Miejsce: Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a  

Idea, cel spotkań: Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. (Technologie obywatelskie – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych, jak i wszelkie narzędzia do rozwoju czy utrzymania takich serwisów.)

Tematyka spotkania:

  • Podsumowanie warsztatów z obsługi geoportalu

  • Wykorzystanie technologii obywatelskich w życiu lokalnych środowisk społecznych i w działalności rad osiedli.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
- Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
- Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO - pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

 

Wróć