Aktualności

2018-11-15 12:43

Msze św. 17 listopada

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

Więcej...

2018-10-26 13:48

Kondolencje

Pani Małgorzacie Sieńczyk, Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Krajowego Biura TPBA, w imieniu społeczności Towarzystwa składamy wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci Ojca oraz  słowa pociechy i wsparcia w modlitwie.

Więcej...

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję ad hoc pt. „Nowe regulacje prawne w obszarze bezdomności”, która odbędzie się 8 grudnia w godz. 10.00-14.45 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia (Wrocław, ul. Sukiennice 9).

W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w przepisach prawa dotyczące problemu bezdomności i kolejne są szykowane. Większość z nich spotkała się ze zrozumieniem środowisk pracujących wśród osób bezdomnych, bo starała się uwzględniać rezultaty wypracowane w projekcie „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Jednak niektóre budzą wątpliwości, czy rzeczywiście pomogą osobom bezdomnym w pokonaniu problemu bezdomności, a w większości wprowadzone już zmiany istotnie podnoszą koszty dotychczas prowadzonych działań.
Dlatego w gronie przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej i organizacji pozarządowych chcemy podjąć dyskusję na ten temat. Dyskusję opartą na analizie realizowanych lokalnie przedsięwzięć zmniejszających problem bezdomności.

Wiele badań i opracowań powstało w ostatnich kilkunastu latach pokazujących rozmaite aspekty bezdomności.
Już dość powszechnie sądzimy, że nie może być jednego modelu pomocy, że rozmaite inicjatywy znajdują swoich gorących entuzjastów i jednocześnie gorących sceptyków – nawet w gronie jednej organizacji.
Że w rozwiązywanie problemu bezdomności (a nie problemu jednej konkretnej osoby) muszą być systemowo zaangażowane różne instytucje czy służby, że konieczna jest długoterminowa perspektywa, że potrzebne są określone środki.
To wszystko sprawia, że rozumiemy złożoność problemu i tym bardziej powinniśmy być otwarci na szukanie innowacyjnych i jednocześnie niedrogich propozycji. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy,

w imieniu Organizatorów
Wojciech Bystry
Prezes Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta

Program konferencji

Wróć