Zapytania oferowe dot. usług szkoleniowych

Zapytanie ofertowe 4/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”

w związku z niewystarczającą ilość prowadzących na Moduł IV

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3  - Program szkoleniowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 4/AS/18

Protokół oceny ofert dla Zapytania ofertowego nr 4/AS/18

Zapytanie ofertowe 3/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”

w związku z niewystarczającą ilość prowadzących na Moduł IV

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3  - Program szkoleniowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/AS/18

Protokół oceny ofert dla Zapytania ofertowego nr 3/AS/18

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”

w związku z niewystarczającą ilość prowadzących na Moduł IV

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego

Zał. 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

Zał. 3 - Program szkoleniowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 2/AS/18

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zapytania ofertowego nr 2/AS/18

Zapytanie ofertowe nr 1/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym i o akceptacji warunków zamówienia

Ramowy program szkoleniowy – „Akademia streetworkingu”

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/AS/18

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zapytania ofertowego nr 1/AS/18

 

Zapytania ofertowe dotyczące noclegów, cateringu, wynajmu sal

Szacowanie zamówienia 7/AS/19 - usługi hotelowe, gastronomiczne i wynajem sal w Szczecinie

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do złożenia szacunkowych ofert cenowych na:

usługi noclegowe, gastronomiczne (obiad, kolacja, całodniowy serwis kawowy), zapewnienie sal szkoleniowych w dniach 10-11 i 24-25 września 2019 roku w Szczecinie

w związku z realizacją projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Do pobrania: 
Zapytanie ofertowe nr 6/AS/2019 - serwis kawowy na szkoleniu w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 6/AS/2019 - pobierz
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe nr 5/AS/2019 - obiady na szkoleniu w Gdańsku
  • Zapytanie ofertowe 5/AS/2019 - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz
  • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
  • Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz
  • Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe 4/AS/2019 - noclegi w Gdańsku
  • Zapytanie ofertowe 4/AS/2019 - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (opis zamówienia) -pobierz
  • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
  • Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 - (wykaz usług) -pobierz
  • Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - wynajem sal konferencyjnych w Gdańsku - pobierz

Protokół oceny ofert - wynajem sal konferencyjnych w Gdańsku - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 3/AS/2019 - noclegi i wyżywienie w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe 3/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (umowa) - pobierz

 

Protokół oceny ofert

Korekta Protokołu oceny ofert

Zapytanie szacunkowe o cenę - noclegi i catering na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe - zapewnienie sal konferencyjnych na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/2019 - noclegi, wyżywienie i wynajem sali w Warszawie

Zapytanie ofertowe 2/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Warszawie - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/AS/2019 - noclegi, wyżywienie i wynajem sali w Katowicach

Zapytanie ofertowe 1/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (umowa) - pobierz

Odpowiedź na pytania Wykonawcy - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Katowicach - pobierz