Szacowanie wartości zamówienia 17/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal szkoleniowych w Łodzi
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 2-3 i 16-17 czerwca w Łodzi
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 27.02.2020 roku.
Załączniki:
Zapytanie 17/UO/AS/20/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmioty zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz propozycji
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia 16/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal szkoleniowych w Krakowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 5-6 i 19-20 maja w Krakowie
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 27.02.2020 roku.
Załączniki:
Zapytanie 16/UO/AS/20/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmioty zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz propozycji
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
 
Zapytanie ofertowe 15/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal szkoleniowych w Białymstoku
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 7-8 i 21-22 kwietnia 2020 roku w Białymstoku
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 27.02.2020 r.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 15/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
Szacowanie wartości zamówienia 15/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal w Białymstoku
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 7-8 i 22-23 kwietnia 2020 roku w Białymstoku
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 13.02.2020 r.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Załączniki:
Zapytanie 15/UO/AS/120/SWZ szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ofertowe 14/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal szkoleniowych w Bydgoszczy
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 10-11 i 24-25 marca 2020 roku w Bydgoszczy
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 30.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 14/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 14/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 14/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa
2. AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszewska 622, 32-053 Wola Radziszewska
3. Alles Michał Urbanowicz, Zadzisław 8, 66-110 Babimost
4. Konsorcjum LFWBiWM i SS B2B, Al. Warszawska 43A, 20-803 Lublin
5. UpHotel So. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
6. Silver-bird Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra
7. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferta Modern Events była najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 18 400,00 zł).
Zapytanie ofertowe 13-2/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe w Częstochowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją w dniach 3-4 i 17-18 marca 2020 roku w Częstochowie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 30.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 13-2/UO/AS/20/ZO 
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 13-2/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 13-2/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Grand Hotel, ul. Drogowców 8, 42-200 Częstochowa
2. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa
3. AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszewska 622, 32-053 Wola Radziszewska
4. Alles Michał Urbanowicz, Zadzisław 8, 66-110 Babimost,
5. SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków
6. UpHotel So. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
7. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów
8. Hotel Scout Sp. z o.o., ul. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferta SD Company była najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 3 450,00 zł).
Zapytanie ofertowe 13-1/UO/AS/20/ZO na usługi gastronomiczne w Częstochowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych (obiad, przerwa kawowa) w dniach 3-4 i 17-18 marca 2020 roku w Częstochowie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 30.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 13-1/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 13-1/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 13-1/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Alles Michał Urbanowicz, Zadzisław 8, 66-110 Babimost,
2. Złote Arkady Marzanna Przerada, ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferta Złote Arkady była najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 3 799,84 zł).
Szacowanie wartości zamówienia 14/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal szkoleniowych w Bydgoszczy
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnieniu sal szkoleniowych
w dniach 10-11 i 24-25 marca 2020 roku w Bydgoszczy
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 16.01.2020 roku.
Załączniki:
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia 13/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal szkoleniowych w Częstochowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnieniu sal szkoleniowych
w dniach 3-4 i 17-18 marca 2020 roku w Częstochowie
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 16.01.2020 roku.
Załączniki:
Zapytanie 13/UO/AS/20/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz propozycji
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.