Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia usług obejmująych catering w projekcie "Housing first-najpierw mieszkanie"

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług cateringowych
 
w dniach 19-20.09.2019 r. i 12-13.12.2019 r. we Wrocławiu

w ramach projektu "Housing first - najpierw mieszkanie"

realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
 
w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędem Miejskim Wrocławia, Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial,
 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.