Przetargi

Przetargi 2021

Zapytanie 01/TPBA/NM/2021 - opieka pielęgniarska w Warszawie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32956

Brak ofert

Zapytanie 02/TPBA/NM/2021 - opieka pielęgniarska w Warszawie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36135

Protokół

Przetargi 2020
zapytanie 12/TPBA/HF/2020 usługi lekarskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238990
brak ofert
Zapytanie 13/TPBA/HF/2020 usługi psychiatryczne 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238991
brak ofert
Zapytanie 14/TPBA/HF/2020 usługi pielęgniarskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241332
brak ofert
Zapytanie 15/TPBA/HF/2020 usługi lekarskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241335
brak ofert
Zapytanie 16/TPBA/HF/2020 usługi psychiatryczne 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241338
brak ofert
Zapytanie 23/TPBA/NM/2020 usługi pielęgniarskie Gdańsk
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251904
brak ofert
Zapytanie 24/TPBA/NM/2020 usługa pielęgniarska
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253587
brak ofert

Zapytanie 27/TPBA/NM/2020 usługi naprawcze i konserwacyjne
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8916
brak ofert
 
Przetargi 2019