Slide1

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

Zebranie delegatów Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Zebranie delegatów Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta odbędzie się  01 kwietnia 2023 w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach 167

Do wszystkich delegatów zostały przesłane szczególowe informacje wraz z kartą zgłoszenia udziału w zebraniu.

Delagatów prosimy o potwierdzenie możliwości wzięcia udziału w zebraniu.

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jasnogórskie Dni Skupienia, 10-12 marca 2023

W duchu dziękczynienia za papieża Franciszka i jego drogę troski o najbiedniejszych, jaką prowadzi Kościół Chrystusowy, modlili się na Jasnej Górze pracownicy, wolontariusze i sympatycy Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, którzy przeżywali w Częstochowie Jasnogórskie Dni Skupienia.

 Jasnogórskie Dni Skupienia

Msze św. 17 marca

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.
W piątek  17 marca 2023 Msza św. odbędzie się we:
Włoszczowie o g. 17-tej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy czują się związani z Towarzystwem i czcicieli Św. Brata Alberta.

nowa siedziba schroniska dla kobiet we Wrocławiu

Schronisko Sw. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

8 marca 2023 przy ul. Sołtysowickiej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby schroniska dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. W uroczystości uczestniczył prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora ds. pieczy zastępczej i aktywnej integracji Joanna Kot, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski, radny miejski Jarosław Krauze, przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Małgorzata Sieńczyk i Bohdan Aniszczyk, prezes Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Rafał Peroń, mieszkanki schroniska, zaproszeni goście. Nowa siedziba Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet liczy 600 mkw.  Przewidziano miejsc dla 52 kobiet,  obecnie w schronisku przebywa 36.  

PRZEKAŻ 1,5 % SWOJEGO PODATKU

PRZEKAZUJĄC 1,5 % SWOJEGO PODATKU należnego podatku za 2022 r. wpisując KRS 00000 69581 pomagasz bezdomnym odnaleźć nadzieję i sens życia.

Bezdomni

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony