Slide1

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

życzenia świąteczne

To właśnie tego wieczoru
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru 
zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku. 
„Wieczór wigilijny” - Lucyna Krzemieniecka 
Kartka.jpg

 

  W imieniu naszych Podopiecznych, Członków, Pracowników, Wolontariuszy, Sympatyków — życzenia zdrowia, pomyślności i ciepła, jakiego doświadczamy dzięki pięknej tradycji Świąt Bożego Narodzenia i kryjącej się w nich rzeczywistej Bożej obecności i siły. Niech ten wyjątkowy czas wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2023 przyniosą, obok osobistych sukcesów, nowe więzi przyjaźni i liczne owoce współpracy! 
Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Wydłużony termin wdrożenia standardów

23 listopada 2022 r:  m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego odbyli spotkanie z Ministrem Szwedem podczas, którego zostaliśmy poinformowani o przedłużeniu wdrożenia standardów do 01.01.2024.
 
 
Dlatego też w corocznym konkursie Pokonać bezdomność utrzymany zostanie Moduł III. 
Konkurs ma być ogłoszony na początku grudnia 2022. 
 
 

Ceny prądu dla NGO

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.
 
 Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego dostawcy energii stosowne oświadczenie. 
Wnioski  należy składać tylko w odniesieniu do liczników zakwalifikowanych do taryfy C.
 Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).
 
 Poniżej wzór oświadczenia oraz rozporządzenie.

ADWENT

Adwent zaczyna się 27 listopada. Jest to czas przechodzenia z jesieni w zimę. Czas szczególny. Przyroda, świat, człowiek przechodzi w stan szarości, wyciszania, obumierania. Ten okres roku ukazuje, że wszystko poza Bogiem jest kruche, nietrwałe. Czytania liturgiczne przypominają o ponownym przyjściu Chrystusa w chwale i przygotowaniu na to przyjście. Ponowne przyjście Chrystusa jest pewne. Natomiast czas pozostaje tajemnicą. Dlatego Jezus wzywa do czuwania.

Czuwanie to rozpoznawanie świata niewidzialnego w tym, co można zobaczyć i dotknąć. Ta postawa duchowa opiera się na trzech filarach odzwierciedlających obecność Boga w czasie.

30-lecie Koła Dynowskiego

24.11.2022 o godz. 11:00 mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie rozpoczną się uroczyste obchody z okazji 30-lecia działalności Koła Dynowskiego. Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się w sekcji dla uprawnionych użytkowników.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony