Aktualności

2022-05-16 13:40

Msza św. 17 maja

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

2022-05-13 11:27

Rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza

13 maja przypada trzecia rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza, współzałożyciela Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Więcej...

Rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza

13 maja przypada trzecia rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza, współzałożyciela Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Brat Jerzy od 1981 roku nieustannie służył osobom w kryzysie bezdomności zawsze na pierwszej linii - w schronisku. Początkowo we Wrocławiu przy ul. Lotniczej potem w Bielicach na Opolszczyźnie z którym związany był do końca. W nim spędzał jesień życia, przebywając w placówce na prawach podopiecznego, korzystając z tego, co inni.

Jego działalność i sposób postrzegania osób w kryzysie bezdomności nieustająco inspirują Koła Towarzystwa. Szczególnie znamienne są słowa (…) Nie jest pewnie najlepszym pomysłem dawanie pieniędzy ludziom na ulicy, ale... coś trzeba dla nich zrobić. Nie możemy być spokojni, mijając ich obojętnie".

Wróć