Aktualności

2022-05-16 13:40

Msza św. 17 maja

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

2022-05-13 11:27

Rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza

13 maja przypada trzecia rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza, współzałożyciela Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Więcej...

Myśli św. Brata Alberta

"Byliśmy odkupieni Krwią, czy możemy się zbawić nie cierpiąc. "
 

"Jeżeliby cię zawołano do biedaka idź natychmiast do niego,
choćbyś był w świętym zachwyceniu,
gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa."
 

"Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach
i szalejących bałwanach morskich,
gdy opieka Boska nad nami,
przed niczym zaś się nie cofać,
a na wszystko być gotowym,
jeśli Bóg czego od nas zażąda."
 

"Przyjmować wszystko co się zdarza
i tego chcieć jako Woli Boskiej,
to są środki zbawienia."
 

"Królu niebios cierniem ukoronowany,
ubiczowany, w purpurę odziany,
Królu znieważony, oplwany,
bądź królem i panem naszym
tu i na wieki. Amen."
 

"Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii.
Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego?
Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem.
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On."
 

"Powinno się być dobrym jak chleb,
Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się,
jeśli jest głodny."
 

"Ten jest dobry, kto chce być dobry."
 

"Czemu państw z Ewangelii nie budują, kiedy chcą postępu ?"
 

"Człowiek, który dla jakichkolwiek
powodów jest bez odzieży,
bez dachu i kawałka chleba,
może już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia;
w tym bowiem nędznym stanie najczęściej
do pracy nie jest zdolny,
ani mu też łatwo pracy znaleźć przychodzi.
Jeżeli więc nie ma w mieście dla poratowania takich
odpowiedniego zakładu,
zostaje tylko zastosowanie względem nich działanie policji,
sądów, więzień lub szpitala.
Takie zaś zastosowania są na tyle fałszywe,
na ile w skutkach ujemne."
 

"Każdego biedaka,
co pode drzwi przyjdzie,
trzeba przyjąć na dłużej czy na krócej
i dać, co można, choćby przez to trochę biedować
albo reszcie obroku ująć."
 

"Przykład powinien być tak zbliżony
do otaczających warunków,
tak pokorny, tak nędzny, aby nie raził swoim 'stylem',
nie właził w oczy, nie upokarzał."