Spotkanie ogólnopolskie

Serdecznie zapraszamy

osoby zajmujące się bezdomnością, pracujące bezpośrednio z osobami bezdomnymi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych działających w strefie rozwiązywania problemów bezdomności

na ogólnopolskie spotkanie w dniach 9-11.06.2021 roku, podczas którego będziemy mieli okazję przedstawić wrocławskie oraz lizbońskie działania wykorzystywane w pracy z osobami bezdomnymi, w tym osobami bezdomnymi przebywającymi w przestrzeni publicznej w czasie pandemii wirusowej COVID-19.

Spotkanie rozpocznie się w środę o godz. 16:00, a zakończy w piątek po obiedzie ok. godz. 14:00.

Miejsce spotkania:
Hotel im. Jana Pawła II
ul. Św. Idziego 2
50-328 Wrocław