Wartości i kierunki rozwoju

Wartości i kierunki rozwoju Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta stanowią, obok statutu, nasz najważniejszy dokument normatywny. Tekst został opracowany w 2005 roku w procesie ciągłych konsultacji w społeczności Towarzystwa i przyjęty przez Zebranie Ogólne w dniu 17 września 2005 r.

Pobierz dokument

pdfWartości i kierunki rozwoju.pdf

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony