Projekt "Metoda Asystowania Osobom Bezdomnym"

 
W ramach projektu chcemy upowszechnić wśród 60 osób (pracowników, członków oraz wolontariuszy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta) „metodę asystowania” osobom bezdomnym.
 
W drugim etapie, 10 asystentów, wyłonionych z uczestników szkoleń obejmie wsparciem minimum 100 osób bezdomnych.

Praca zbliżoną metodą jest realizowana w Kole Gdańskim TPBA od 2014 r, gdzie przynosi wymierne efekty.
 
W ramach zaplanowanych działań przeprowadzimy 3 spotkania szkoleniowe przedstawiające metodę asystowania, jej założenia, doświadczenia z wdrażania oraz rezultaty.
Szkolenia przeprowadzą specjaliści pracujący na co dzień metodą asystowania (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni) oraz osoby, które przygotowały założenia tej metody.
 
Po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń przeprowadzimy rekrutację Kół zainteresowanych wdrażaniem prezentowanej metody, a wybranym 10 Kołom dofinansujemy zatrudnienie asystenta osoby bezdomnej na okres 4 miesięcy oraz opiekę merytoryczną.
 
Projekt będzie realizowany w siedzibie Oferenta we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 26A.
Szkolenia odbywać się będą w 3 miastach.
 
 
 
Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programy ,,Pokonać bezdomność’. Program pomocy osobom bezdomnym’’.
Moduł IV: Innowacyjność. Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Pkt. 2. Wspieranie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychodzenia z bezdomności."