Szkolenia

Szkolenia są kierowane do lluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, koordynator pracy socjalnej oraz osób, które w obowiązkach mają zapisaną pracę w środowisku osób bezdomnych, tj. opiekunów, streetworkerów czy kierowników.

Udział w szkoleniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, również niepełnosprawnych, którzy chcą poszerzyć swoją ogólną wiedzę o metodę streetworkingu.

Program szkolenia bazuje na Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności i obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną:
* Bezdomność i wykluczenie społeczne (6 godz.),
* System pomocy osobom bezdomnym (2 godz.),
* Metodyka pracy metodą streetworkingu (6 godz.),
* Współpraca ze służbami i innymi podmiotami (2 godz.),
* Komunikacja w pracy streetworkera (6 godz.),
* Podstawy etyczne (2 godz.),
* Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie, 3 godz.),
* Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu (zajęcia w terenie, 5 godz.).

Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych poświęconych zagadnieniom streetworkingu. Łączna liczba godzin dydaktycznych (1h dydaktyczna = 60 minut) przeznaczonych na realizację całego szkolenia wynosi 32 godziny.
Szkolenie realizowane jest w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe. W 3 lub 4 dniu szkoleniowym organizatorzy przewidują wyjście w teren, w celu wykorzystania zdobytej wiedzy.

Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji.

Materiały dydaktyczne do pobrania:

pdfModuł I - Bezdomność i wykluczenie społeczne 

pdfModuł II - Metodyka pracy metodą streetworkingu

pdfModuł III - Komunikacja w pracy streetworkera 

pdfPodręcznik streetworkera bezdomności

 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony