ADWENT

Adwent zaczyna się 27 listopada. Jest to czas przechodzenia z jesieni w zimę. Czas szczególny. Przyroda, świat, człowiek przechodzi w stan szarości, wyciszania, obumierania. Ten okres roku ukazuje, że wszystko poza Bogiem jest kruche, nietrwałe. Czytania liturgiczne przypominają o ponownym przyjściu Chrystusa w chwale i przygotowaniu na to przyjście. Ponowne przyjście Chrystusa jest pewne. Natomiast czas pozostaje tajemnicą. Dlatego Jezus wzywa do czuwania.

Czuwanie to rozpoznawanie świata niewidzialnego w tym, co można zobaczyć i dotknąć. Ta postawa duchowa opiera się na trzech filarach odzwierciedlających obecność Boga w czasie.

Pierwszy to wspominanie dzieł Boga dokonanych w świecie w przeszłości, co ćwiczy pamięć i prowadzi do wdzięczności.
Drugi to zwracanie się ku Bogu działającemu w teraźniejszości, co wyraża się w modlitwie, słuchaniu Słowa, rozeznaniu duchowym i przyjmowaniu sakramentów. Trzeci to pielęgnowanie nadziei, czyli spodziewanie się dobra w przyszłości, co promieniuje radością i pogodnym nastawieniem do życia.

 Adwent jest również czasem głębszej refleksji nad obecnością Boga w ludzkiej historii i w naszym życiu. Samo słowo adwent oznacza przyjście, obecność.  Adwent oznacza, że Bóg nawiedził swój lud. Bóg jest wśród nas.  W głęboki sposób ten fakt obrazują polskie roraty. Według starodawnego zwyczaju odprawia się je wcześnie rano, gdy ziemia jest jeszcze spowita w ciemnościach. Jest to symbol ziemi i ludzkości, pozostającej w ciemnościach błędu, grzechu, śmierci. W czasie rorat zapala się świecę roratną. Symbolizuje ona przychodzącego Chrystusa – Światłość Świata.

 Jak w kalendarzu adwentowym każdego dnia od momentu rozpoczęcia adwentu, będziemy publikować adwentowe rozważania.

Zachęcamy do codziennego zaglądania na naszą stronę do zakładki STRONA DUCHOWA - ADWENT 2022 i wspólnych rozważań oraz modlitwy.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony