Upadłość konsumencka

 
 logotyp fundacja 3kotwice                                                  grupa azoty q2
 
Porozumienie: 

Upadłość konsumencka

Lider projektu:

Fundacja 3 Kotwice

Partner w projekcie:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Zarząd Główny

Darczyńca / Sponsor:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Kwota wsparcia: 10 000,00 PLN

Opis projektu:

40 lat działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta to doświadczenie zebrane w zakładaniu i prowadzeniu schronisk, noclegowni i innych placówek pomocowych. Koła Towarzystwa prowadzą kuchnie, łaźnie, świetlice dla dzieci i dorosłych, angażują się w organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej, wydawanie żywności i odzieży osobom potrzebującym. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Aktualnie wraz z Fundacją 3 Kotwice Towarzystwo podejmuje kolejne kroki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. Wypracowane porozumienie, dzięki wsparciu darczyńcy, zakłada bezpłatną pomoc prawną podopiecznym Towarzystwa z powiatu puławskiego głównie w zakresie oddłużania osób fizycznych, poprzez możliwość legislacyjną zwaną prawem upadłościowym, tzw. „Upadłością konsumencką”. Dzięki temu procesowi łatwiej będzie osobom w kryzysie bezdomności lub zagrożonym bezdomnością rozpocząć nowy etap w życiu, bez balastu w postaci długów, windykatorów i komorników.

 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony