ADWENT 2023 - modlitwa i rozważania na każdy dzień

adwent wieniec adwentowy

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.” /Rz 10, 17/

 

 „Nie pozwólmy, aby te święta minęły bez uczynienia czegoś dobrego. W Boże Narodzenie Bóg jest konkretny: w Jego imię ożywmy trochę nadziei w tych, którzy ją utracili!”  (z homilii Benedykta XVI podczas  pasterki w Watykanie w minionym roku 2022)
W związku ze zbliżającymi się Świętami Narodzenia, pragniemy życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, pokoju, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na czas tych wyjątkowych Świąt Bożego narodzenia, a także całego Nowego 2024 Roku. 

Modern Bible Verse Instagram Post

 

 adwent 4 swiece

3.sobota ADWENTU

Tekst: Ef 1, 3-6. 11-12

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej "Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególniej jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich naszych."

 

 3.piątek ADWENTU

Tekst: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Jezus lituje się nad znękanymi

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Chciałabym zadośćuczynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym.”

 

3.czwartek ADWENTU

Tekst:  Mt 7, 21. 24-27

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej„Uderzyła mnie silnie piękność Boża i rwała moją duszę tam, w światy nieznane – ciągło jak magnes, rwało, wyrywało tam gdzieś… ach piękność, piękność Boga.“

3.środa ADWENTU

Tekst:  Mt 15, 29-37

Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

 myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Ach, jak lubię sama być i ukrywać się, i żyć w Bogu tylko. Myśleć bez przynaglania się do czegoś, myśleć to tylko, co Bóg daje do duszy, i co samo się myśli i czuje, i pragnie!“

 

3.wtorek ADWENTU

Tekst: Łk 10, 21-24

Na Chrystusie spocznie Duch Pański

 myśl bł. Bernardyny JabłońskiejCiągle nadsłuchiwać na wezwanie Pana. Wszystko trzeba czynić żywo, gorąco, szybko, dokładnie. Oddać Panu Jezusowi wszystko: biegać, uwijać się, chwytać oburącz miłość Bożą i bliźniego. Spieszyć się, spieszyć się, bo wieczność nadciąga. Gdybyśmy w niebie mogły płakać, tobyśmy całą wieczność płakały, żałując utraconego czasu. Ta sekunda, która ci marnie uleci, nie wróci nigdy. Wieczność nasza jest zależna od obecnej chwili."

 

3. poniedziałek ADWENTU

1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 myśl bł. Bernardyny JabłońskiejLubię cierpieć dla drugich. Przebaczać ogromnie lubię, krzywdy i potwarze darowywać. Ogromnie czynić dobrze lubię tym, co mnie krzywdzą. Lubię bezinteresowność tak dla Boga, jak dla ludzi.“  

 adwent 3 swiece 2

3. niedziela ADWENTU

czytanie (2 P 3, 8-14) 

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Chcę i pragnę cierpieć, bo Bóg mój cierpiał. Chcę cierpieć, bo mi się zdaje, że to się Bogu podoba.“

 2.sobota ADWENTU

Tekst: Ef 1, 3-6. 11-12

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej "Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególniej jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich naszych."

2 .piątek ADWENTU

Tekst: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Jezus lituje się nad znękanymi

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Chciałabym zadośćuczynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym.”

 

2.czwartek ADWENTU

Tekst: Mt 11, 16-19

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

 

2.środa ADWENTU

Tekst:  Mt 11, 11-15

Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

 myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej 

2. wtorek ADWENTU

Ewangelia (Mt 18, 12-14)

Bóg nie chce zguby zbłąkanych

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Mam głód Boga, jakiż głód. Nie pojmuję życia ani szczęścia, jak tylko w Nim. Mój Boski Mistrz lituje się nad swoim robaczkiem. Często zalewa mą duszę ogniem i światłem, aż słabo się robi. Pogrążam się w Bogu strasznym, słodkim, ogromnym. Czuję, że słabnę i jak gdyby w sen zapadam. Moja dusza wzlatuje ku Bogu jak strzała. Nic nie pojmuję, nic nie widzę, zachwyt mnie porywa, drżę jak liść. Kocham. Kocham całą sobą. Bóg wypełnia wszystko, i ja to widzę. Bóg jest wielki, jest piękny, Bóg sam i na zawsze.”

 

2. poniedziałek ADWENTU

Ewangelia (Łk 5, 17-26)

Chrystus uzdrawia duszę i ciało

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Pokutnice mają cierpieć w każdej chwili życia. Lgnąć, wyrywać się i biec ku cierpieniu, pokucie i umartwieniu. Prosić Pana Jezusa o krzyż, oddać Mu się, przyjmować wszelkiego rodzaju gorycze, męki, pustki, ogołocenie od Boga, stworzeń i całej natury. A to, co innym sprawia radość i ulgę, dla nas niech się stanie cierpieniem.“

 

3 swieca2

2. niedziela ADWENTU

czytanie (2 P 3, 8-14) 

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Chcę i pragnę cierpieć, bo Bóg mój cierpiał. Chcę cierpieć, bo mi się zdaje, że to się Bogu podoba.“

 

 1.sobota ADWENTU

Tekst: Ef 1, 3-6. 11-12

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej "Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególniej jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich naszych."

 

 1.piątek ADWENTU

Tekst: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Jezus lituje się nad znękanymi

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Chciałabym zadośćuczynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym.”

1.czwartek ADWENTU

Tekst:  Mt 7, 21. 24-27

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej„Uderzyła mnie silnie piękność Boża i rwała moją duszę tam, w światy nieznane – ciągło jak magnes, rwało, wyrywało tam gdzieś… ach piękność, piękność Boga.“

 

1.środa ADWENTU

Tekst:  Mt 15, 29-37

Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

 myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Ach, jak lubię sama być i ukrywać się, i żyć w Bogu tylko. Myśleć bez przynaglania się do czegoś, myśleć to tylko, co Bóg daje do duszy, i co samo się myśli i czuje, i pragnie!“

 

1.wtorek ADWENTU

Tekst: Łk 10, 21-24

Na Chrystusie spocznie Duch Pański

 myśl bł. Bernardyny JabłońskiejCiągle nadsłuchiwać na wezwanie Pana. Wszystko trzeba czynić żywo, gorąco, szybko, dokładnie. Oddać Panu Jezusowi wszystko: biegać, uwijać się, chwytać oburącz miłość Bożą i bliźniego. Spieszyć się, spieszyć się, bo wieczność nadciąga. Gdybyśmy w niebie mogły płakać, tobyśmy całą wieczność płakały, żałując utraconego czasu. Ta sekunda, która ci marnie uleci, nie wróci nigdy. Wieczność nasza jest zależna od obecnej chwili."

 

1. poniedziałek ADWENTU

1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 myśl bł. Bernardyny JabłońskiejLubię cierpieć dla drugich. Przebaczać ogromnie lubię, krzywdy i potwarze darowywać. Ogromnie czynić dobrze lubię tym, co mnie krzywdzą. Lubię bezinteresowność tak dla Boga, jak dla ludzi.“  

 

1. niedziela ADWENTU

Ewangelia (Łk 21, 34-36)
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 myśl bł. Bernardyny Jabłońskiej „Piękność Boża, piękność błyska mi w duszy i rani, i porywa, i męczy, a tu: ani ująć, ani objąć, ani zobaczyć nie można, takie te Boże reflektory ukryte, a ciskające rozmaite światła. Ta piękność niepojęta Boga, to głód straszliwy, to puszcza bezludna.“ 

 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony