Podziękowania od Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Andrzeja Mańkowskiego Dyrektora MOPS we Wrocławiu, Joanny Kot - Zastępcy Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Aktywnej Integracji MOPS

26 lipca w Sali Wielkiej Ratusza odbyło się spotkanie podczas  którego podziękowano instytucjom, fundacjom, osobom realizującym działania pomocowe dla osób w kryzysie bezdomności. 
Podziękowania i wyróżnienia wręczali 
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Andrzej Mańkowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Joanna Kot - Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Aktywnej Integracji MOPS, Bohdan Aniszczyk - radny miejski.
 
W gronie zaproszonych Gości znaleźli się wrocławscy pracownicy, wolontariusze i społecznicy., a wśród nich pracownicy Koła Wrocławskiego oraz biura Zarządu Głównego. 
Wszycy otrzymali osobiste podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie w działalność na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia. 
 
Podziękowania
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy by nie brakowało sił, optymizmu i pogody ducha każdego dnia w służbie drugiemu człowiekowi.
 
Podziękowania    Podziękowania  Podziękowania
 
Podziękowania  Podziękowania  Podziękowania
 
  Podziękowania   Podziękowania  Podziękowania
 
 
   Podziękowania   Podziękowania  Podziękowania
 
 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony