Albertyński Klub Seniora "Apetyt na Życie" 2022-2023

Zadanie publiczne:

Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2022-2023 – Albertyński Klub Seniora „Apetyt na Życie”

Finansowanie:

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Gminy Wrocław

Dofinansowanie: 38 000 PLN

Koszt całkowity: 41 530 PLN

Okres realizacji: 14.02.2022 – 31.12.2023

Miejsce realizacji:

Zadanie realizowane w pomieszczeniach użytkowanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (parter i I piętro), przy ul. Kołłątaja 26 A we Wrocławiu.

Planowane zadania:

  • Zajęcia ruchowe, taneczne
  • Turniej Brydża
  • Wycieczki

Grupa adresatów zadania:

Zadanie jest skierowane do wrocławskich seniorów - uczestników funkcjonującego Centrum Organizacji Kołłątaja, a także wszystkich chętnych seniorów, którzy zechcą  skorzystać z naszej oferty.

Cel zadania:

Celem zadania jest podniesienie jakości życia wrocławskich seniorów – nie w sferze materialnej, lecz emocjonalnej. Poprzez realizację zadania chcemy podnieść atrakcyjność naszej organizacji i zaproponować seniorom kilka różnych form aktywności, dzięki którym będzie można wzbogacić własny warsztat, ale również budować pozytywne relacje, czy integrować się z rówieśnikami.

Zapraszamy do dołączenia do Klubu!

www.wroclaw.pl

 

 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony